ONLINE/VIDEO – Deň otvorených dverí – 19.11.2021

Milí deviataci, uchádzači o štúdium na našej škole a vážení rodičia. Na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie sme sa rozhodli deň otvorených dverí nerealizovať prezenčne ale on-line formou. Všetky potrebné informácie o jednotlivých študijných odboroch sú vám k dispozícii na našej webovej stránke. Každý odbor má okrem informačného textu aj obrazovú galériu, kde sú zverejnené fotky prác našich študentov. 

Pre rozšírenie informovanosti sme pre vás zriadili linky na on-line komunikáciu prostredníctvom platformy ZOOM pre každý študijný odbor. Pripojiť sa tak môžte na komunikáciu s konkrétnym odborom v určených časových blokoch, ktoré sú uvedené pri každom študijnom odbore v priloženom zozname.     
 


Priemyselný Dizajn

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
13,00 - 13,30  /  14,30 - 15,00  /  16,00 - 16,30

Odkaz na Zoom Meeting

Meeting ID: 318 399 8687
Passcode: G6d3d1


Textilný dizajn

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
13,00 - 13,30  /  14,30 - 15,00  /  16,00 - 16,30

Odkaz na Zoom Meeting
Meeting ID: 452 871 7693
Passcode: 1rUReC


Grafický dizajn

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
12,30 - 13,00  /  14,00 - 14,30  /  15,30 - 16,00

Odkaz na Zoom Meeting
Meeting ID: 839 9675 0261 
Passcode: jw9K7X


Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
13,30 - 14,00  / 15,00 - 15,30  /  16,30 - 17,00

Odkaz na Zoom Meeting
Meeting ID: 589 622 4558
Passcode: 1BWBGg


Keramický dizajn

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
13,30 - 14,00  / 15,00 - 15,30  /  16,30 - 17,00

Odkaz na Zoom Meeting
Meeting ID: 591 971 6915
Passcode: 3hFyxn


Dizajn a tvarovanie dreva

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
12,30 - 13,00  / 14,00 - 14,30 /  15,30 - 16,00

Odkaz na Zoom Meeting
Meeting ID: 353 224 1886
Passcode: J85zKn


Propagačné výtvarníctvo

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
13,00 - 13,30  /  14,30 - 15,00  /  16,00 - 16,30

Odkaz na Zoom Meeting
Meeting ID: 360 878 4035
Passcode: L.D.H.


Kameňosochárstvo

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
12,30 - 13,00  / 14,00 - 14,30 /  15,30 - 16,00

Odkaz na Zoom Meeting
Meeting ID: 999 1857 7782
Passcode: 94MbMh


Fotografický dizajn

môžete sa prihlásiť v týchto časoch
13,30 - 14,00  / 15,00 - 15,30  /  16,30 - 17,00

Odkaz na Zoom Meeting
Meeting ID: 812 8399 9783
Passcode: w4nd7s