Deň otvorených dverí 24. 11. 2023

Milí deviataci, uchádzači o štúdium na našej škole a vážení rodičia. Pozývame Vás na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2023 od 9.00 do 17.00 hod. V prípade Vášho záujmu si môžete priniesť svoje práce na konzultáciu s odbornými pedagógmi.

 

Štúdium je štvorročné ukončuje sa maturitnou skúškou (ISCED 3A). Absolvent našej školy je plne schopný reflektovať na aktuálne požiadavky pracovného trhu. Žiakov pripravujeme na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu na umeleckých či dizajnérskych školách. Počas štúdia na našej škole podporujeme kreativitu, individualitu, vysokú umelecko-remeselnú odbornosť a tvorivú slobodu študenta. Reflektujeme aktuálne požiadavky súkromného aj verejného sektora. Naši žiaci často krát pracujú na projektoch z reálneho prostredia.

> Krátky zostrih  odddelní TU <

 


V školskom roku 2023/2024 otvárame tieto študijné odbory:

– priemyselný dizajn
– keramický dizajn
– fotografický dizajn
– textilný dizajn
– dizajn a tvarovanie dreva
– grafický dizajn
– propagačné výtvarníctvo
– konzervátorstvo a reštaurátorstvo
– kameňosochárstvo
– digitálna maľba


Trojročné pomaturitné štúdium:
– dizajn skla