Deň otvorených dverí // 28.1.2022 // OTP režim

Milí deviataci, uchádzači o štúdium na našej škole a vážení rodičia. Pozývame Vás na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 28.1.2022 od 9.00 do 17.00. 

 

Podmienky vstupu do budovy Školy umeleckého priemyslu počas Dňa otvorených dverí 28.1.2022

Vstup do budovy je možný len v režime OTP. Dospelá osoba predloží – covid pass.

Žiaci pri vstupe predložia vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom. >>> Stiahnuť tu <<<