Druhé kolo prijímacej talentovej skúšky

Druhé kolo prijímacej talentovej skúšky


na študijný odbor
8616 M Dizajn a tvarovanie dreva


termín konania: 
18.6. 2024

začiatok:
8.00 hod. 

ukončenie:
12.00 hod.

miesto konania:
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru,
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava