Kurz prípravy na talentovú skúšku

Zatiaľ to epidemiologická situácia v Bratislave umožňuje, preto aj v tomto školskom roku otvárame kurz prípravy na talentovú skúšku. Stretnutia budú každú stredu od 16.00 do 18.00 hod., príspevok do o.z. ŠUPKA za účasť na stretnutí je 10 €, záujemcovia si prinesú so sebou iba mäkkú zastrúhanú ceruzku.

Prvé stretnutie bude v stredu 7. 10. 2020, vstup je voľný, nie je potrebné podávať prihlášku.

Podmienkou vstupu do budovy je povinné rúško, dezinfekcia rúk a zmeranie teploty vo vestibule školy.

 

O akýchkoľvek zmenách v epidemiologických podmienkach budeme včas informovať.