Navždy nás opustil po krátkej a ťažkej chorobe

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

dňa 26. 1. 2021 nás navždy opustil po krátkej a ťažkej chorobe

náš dlhoročný kolega, pedagóg a vedúci študijného odboru reštaurátorstvo

akad. soch. Bohuš Vilím  vo veku nedožitých 63 rokov. 

Česť jeho pamiatke.