Prijímacie konanie - pohovor na študijný odbor 8207 Q Sklársky dizajn

Riaditeľ ŠUP J. Vydru vyhlasuje prijímacie konanie – pohovor na študijný odbor 8207 Q Sklársky dizajn – trojročné vyššie odborné štúdium (pomaturitné).


1. termín

Dňa: 26. 6. 2024 o 9.00 hod


2. termín

Dňa: 27. 8. 2024 o 9.00 hod

 

Pohovor sa koná na adrese: ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

 

Uchádzač na pohovore predloží portfólio vlastných výtvarných prác.