Prípravné kurzy na talentové skúšky 2023/2024

Prípravný kurz 
na talentové skúšky

Každý utorok a štvrtok
od 16.00 do 18.00Občianske združenie ŠUPKA pri Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave organizuje prípravný kurz na talentové skúšky pre budúcich uchádzačov o štúdium.

Kurz začína 19. septembra 2023 (utorok) a bude sa konať prezenčne každý utorok a štvrtok v čase od 16.00 do 18.00 hod.

Priebežne sledujte aktuálne informácie na našej webovej stránke.


Kurz potrvá do mája 2024.


Účastníci kurzu majú zabezpečené pomôcky, papier, ceruzky, farby, hlinu atď.

Poplatok 10 € / 2 hod. - za účasť na jednej časti kurzu je príspevkom na občianske združenie ŠUPKA.

Prípravný kurz je počas celého trvania voľný a nie je potrebné sa vopred registrovať, to znamená, že uchádzač sa zúčastňuje jednotlivých častí kurzu podľa svojich časových možností.