Začiatok nového školského roka

Začiatok nového školského roka

Školský rok 2020/2021 začína 2 septembra 2020 (v stredu) do tried podľa rozpisu na vrátnici:

- príchod žiakov 1. ročníka a 2. ročníka je o 8.00 hod.

- príchod žiakov 3. ročníka a 4. ročníka je o 9.00 hod.

 

Žiaci vstupujú do školy a v škole sa pohybujú s rúškami na tvári (prekryté sú ústa aj nos) a triednemu učiteľovi odovzdajú 2 tlačivá podpísané rodičmi (Vyhlásenie a Dotazník).