Kontakt

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
IČO: 30775329 / DIČ: 2020814609


spojovateľ +421 2 5930 6220
riaditeľ školy +421 2 5930 6226
sekretariát +421 2 5930 6211 / sekretariat@supkaba.sk
zástupkyňa pre teóriu +421 2 5930 6235 / balogova.alzbeta@supkaba.sk
zástupca pre odbor +421 2 5930 6221 / hrcka.roman@supkaba.sk
O.Z. Šupka +421 2 5930 6227 / krizanova.lenka@supkaba.sk

 


Budova na Dúbravskej ceste 11, 845 32 Bratislava

_priemyselný dizajn  
_textilný dizajn +421 2 5930 6232
_konzervátorstvo a reštaurátorstvo +421 2 5930 6231
_propagačné výtvarníctvo +421 2 5930 6225
_keramický dizajn +421 2 5930 6223
_dizajn a tvarovanie dreva +421 2 5930 6233
_kameňosochárstvo +421 2 5930 6222
_fotografický dizajn +421 2 5930 6228
_propagačná grafika +421 2 5930 6230
_kabinet všeobecnovzdelávacích predmetov +421 2 5930 6229

 


Budova na Mokrohájskej ceste 3, 841 04 Bratislava

_grafický dizajn corejova.maria@supkaba.sk

 



nájdete nás aj na instagramefacebooku

London

London is the capital city of England.