Kontakt

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
IČO: 30775329 / DIČ: 2020814609


spojovateľ +421 2 5930 6220
riaditeľ školy +421 2 5930 6226
sekretariát +421 2 5930 6211 / sekretariat@supkaba.sk
zástupkyňa pre teóriu +421 2 5930 6235 / balogova.alzbeta@supkaba.sk
zástupca pre odbor +421 2 5930 6221 / hrcka.roman@supkaba.sk
O.Z. Šupka +421 2 5930 6227 / krizanova.lenka@supkaba.sk

 


Budova na Dúbravskej ceste 11, 845 32 Bratislava

_priemyselný dizajn oravec.viktor@supkaba.sk
_grafický dizajn andreutti.andrea@supkaba.sk
_textilný dizajn dobesova.ildiko@supkaba.sk / +421 2 5930 6232
_konzervátorstvo a reštaurátorstvo jasanova.jana@supkaba.sk / +421 2 5930 6231
_propagačné výtvarníctvo durakova.hronska.lucia@supkaba.sk / +421 2 5930 6225
_keramický dizajn hanko.milan@supkaba.sk / +421 2 5930 6223
_dizajn a tvarovanie dreva hartinik.martin@supkaba.sk / +421 2 5930 6233
_kameňosochárstvo hrvol.jozef@supkaba.sk / +421 2 5930 6222
_fotografický dizajn ziak.jaroslav@supkaba.sk / +421 2 5930 6228
_propagačná grafika marcin.david@supkaba.sk / +421 2 5930 6230
_sklársky dizajn oravec.viktor@supkaba.sk
_kabinet všeobecnovzdelávacích predmetov +421 2 5930 6229

 


Budova na Mokrohájskej ceste 3, 841 04 Bratislava

 

Na Mokrohájskej ceste sa momentálne nenachádzajú žiadne odbory, priestory sú v rekonštrukcii. nájdete nás aj na instagramefacebooku
 


GDPR

Na TOMTO externom odkaze budeme pravidelne upravovať povinné informovania a to tak, aby boli neustále v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

London

London is the capital city of England.