Mgr. Ľudmila Doležalová

telesná a športová výchova, biológia // dolezalova.ludmila@supkaba.sk