Mgr. art. Mária Čorejová

odborná pedagogička // corejova.maria@supkaba.sk

Mgr. art. Mária Čorejová (absolvovala VŠVU v Bratislave na katedre Maľba a iné médiá)  je vizuálna umelkyňa, grafická dizajnérka a pedagogička. Najvýznamnejšiu oblasť jej výtvarného prejavu tvorí kresba. Pristupuje k nej ako k samostatnému médiu, ktoré najlepšie vyhovuje autorkinmu hlavnému umeleckému zámeru: tlmočiť ideu prostredníctvom voľného, imaginatívneho narábania s obrazovým materiálom. Ako grafická dizajnérka stojí za množstvom publikácií a vizuálov pre rôzne subjekty (napr. vydavateľstvo f.a.c.e., Taliansky kultúrny inštitút, Galéria 19 alebo Divadelný ústav). V súčasnosti vedie odbor Grafický dizajn na Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave.   
 


Samostatné výstavy (výber) 
2021 Drawings… and Contents, Art9TEEN, Viedeň, AT
2020 Poviedky, Galéria Nova, Bratislava
2018 Stojaté vody, Remont Gallery, Belehrad, SRB; GMB Bratislava
2016 Liquid Borders, Gallery Loft8, Viedeň, AT 


Skupinové výstavy (výber)
2021 Re:Repro, Transmediale 2021, Poesiegalerie, Viedeň, AT; Pohoda on the Ground; Galéria 19, Bratislava 
2020 Remapping the Future, Art9TEEN, Viedeň, AT
2020 Jazdkyne, Galéria Zoya Modra; One Table, Nástupište 1-12, Topoľčany
2019 …na papieri 3, Galéria 19, Bratislava
2018 Furta Sacra, GMB Bratislava
2017 Regular Line, The Laundry, San Francisco, USA
2016 Osamelí, GMB Bratislava
2015 Feminist Fatale, Kunsthalle Bratislava


viac na www.mariacorejova.sk