pedagógovia / vedenie školy

Vedenie školy

akad. mal. Milan Pagáč
riaditeľ školy

Ing. Alžbeta Balogová
zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.
zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety


Pedagogický zbor

8602 M Priemyselný dizajn

akad. soch. Viktor Oravec / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Slavomír Bachorík
Mgr. art. Ivan Luknár, ArtD.
Mgr. art. Andrej Vágner


8609 M Textilný dizajn

akad. mal. Anna Bohatová / vedúca študijného odboru
Mgr. art. Ildikó Dobešová
Ing. Mgr. Eva Klepáčová
Mgr. art. Jana Kuzmová
akad. mal. Iveta Miháliková
Mgr. art. Miriana Materáková


8604 M Grafický dizajn

Mgr. art. Mária Čorejová / vedúca študijného odboru
Mgr. art. Andrea Andreutti
Mgr. art. Richard Kučera Guzmán
Mgr. art. Veronika Kočišová
Mgr. art. Miroslava Rudášová
Mgr. Pavla Šoltisová


8651 M 01 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

akad. soch. Michal Staudt / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. art. Jana Hrčková-Stankovianska
Mgr. art. Jana Jasaňová


8619 M Keramický dizajn

MgA. Milan Hanko / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Gabriela Godová 
Mgr. art. Lucia Lizáková
Mgr. art. Ján Ševčík


8616 M Dizajn a tvarovanie dreva

Mgr. art. Martin Hartiník / vedúci študijného odboru 
Mgr. art. Pavol Dubina 
Mgr. art. Lenka Kováčová Šeniglová
Mgr. art. Andrej Vágner


8641 M Propagačné výtvarníctvo

Mgr. art. Lucia Ďuráková-Hronská / vedúca študijného odboru
Mgr. art. Nora Kotásková
Mgr. art. Lucia Lizáková
Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.
Mgr. art. Ľubica Sitáková


8656 M Kameňosochárstvo

akad. mal. Jozef Hrvoľ / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.
MgA. Jakub Kachút
Mgr. art. Štefan Oslej
Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.


8606 M Fotografický dizajn

Mgr. art. Peter Čintalan / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Eva Benková
Mgr. Judita Csáderová 
Mgr. art. Zuzana Kmeťová
Mgr. art. Jaroslav Žiak


8261 M Propagačná grafika

Mgr. art. Dávid Marcin / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Veronika Kočišová 
Mgr. art. Veronika Ort-Mertlová
akad. mal. Milan Pagáč
Mgr. art. Miroslava Rudášová


Kabinet všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Alžbeta Balogová
Mgr. Ľudmila Doležalová 
PaedDr. Ján Dragúň 
Mgr. Mária Drozdová 
Mgr. Pavol Gažo 
Mgr. Eva Chovancová
Mgr. Martin Jakubčo
PhDr. Magdaléna Jentnerová
Ing. Mgr. Eva Klepáčová
Mgr. Slávka Kosnáčová
Mgr. Ivana Macková
Mgr. Jana Martínková
Mgr. Edita Michalíková
Mgr. Jana Tenczer Juránková
Mgr. Simona Rášiová
Mgr. Alexandra Saganová


Výchovná poradkyňa

Mgr. Ľudmila Doležalová
konzultácie každý utorok od 9.45 do 10.30