pedagógovia / vedenie školy

Vedenie školy

akad. mal. Milan Pagáč
riaditeľ školy

Ing. Alžbeta Balogová
zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.
zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety


Pedagogický zbor

8602 M Priemyselný dizajn

Mgr. art. Ivan Luknár, ArtD. / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Dávid Marcin
Mgr. art. Veronika Ort-Mertlová
Mgr. Jaroslav Tomaščík
Mgr. art. Andrej Vágner
akad. soch. Ivan Žákovič


8609 M Textilný dizajn

Mgr. art. Ildikó Dobešová / vedúca študijného odboru
Ing. Mgr. Eva Klepáčová
Mgr. art. Jana Kuzmová
akad. mal. Iveta Miháliková


8604 M Grafický dizajn

Mgr. art. Mária Čorejová / vedúca študijného odboru
Mgr. art. Andrea Andreutti
Mgr. art. Richard Kučera Guzmán
Mgr. art. Michal Chrastina
Mgr. art. Veronika Kočišová
Mgr. art. Dávid Marcin
Mgr. art. Miroslava Rudášová
Mgr. Pavla Šoltisová


8651 M 01 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

Mgr. art. Jana Jasaňová / vedúca študijného odboru
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. art. Jana Hrčková-Stankovianska
Mgr. art. Marek Polgár


8619 M Keramický dizajn

MgA. Milan Hanko / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Gabriela Godová 
Mgr. art. Lucia Lizáková
Mgr. art. Ján Ševčík


8616 M Dizajn a tvarovanie dreva

Mgr. art. Martin Hartiník / vedúci študijného odboru 
Mgr. art. Pavol Dubina 
Mgr. art. Lenka Kováčová Šeniglová
Mgr. art. Andrej Vágner


8641 M Propagačné výtvarníctvo

Mgr. art. Lucia Ďuráková-Hronská / vedúca študijného odboru
Mgr. art. Nora Kotásková
Mgr. art. Lucia Lizáková
Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.
Mgr. art. Ľubica Sitáková


8656 M Kameňosochárstvo

akad. mal. Jozef Hrvoľ / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.
MgA. Jakub Kachút
Mgr. art. Štefan Oslej
Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.
akad. soch. Ivan Žákovič


8606 M Fotografický dizajn

Mgr. art. Jaroslav Žiak / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Eva Benková
MgA. Lea Lovišková
Mgr. art. Zuzana Kmeťová
Mgr. art. Šipöcz Ján


8261 M Propagačná grafika

Mgr. art. Dávid Marcin / vedúci študijného odboru
Mgr. art. Veronika Kočišová 
Mgr. art. Veronika Ort-Mertlová
akad. mal. Milan Pagáč


8207 Q Sklársky dizajn

akad. soch. Viktor Oravec  / vedúci študijného odboru
Mgr. Jaroslav Tomaščík


Kabinet všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Alžbeta Balogová
Mgr.Štefánia Budzáková
Mgr. Ľudmila Doležalová 
PaedDr. Ján Dragúň
Mgr. Pavol Gažo 
Mgr. Eva Rábarová
Mgr. Martin Jakubčo
Ing. Mgr. Eva Klepáčová
Mgr. Slávka Kosnáčová
Mgr. Ivana Macková
Mgr.Slávka Molnárová
Mgr. Edita Michalíková
Mgr. Jana Tenczer Juránková
PaedDr. Simona Rášiová
Mgr. Alexandra Saganová


Výchovná poradkyňa

Mgr. Ľudmila Doležalová
konzultácie každú stredu od 9.45 do 10.30