Mgr. art. Richard Kučera Guzmán

odborný pedagóg // guzman.richard@supkaba.sk

Mgr. art. Richard Kučera Guzmán ukončil magisterské štúdium v študijnom odbore Dizajn na Katedre Vizuálnej komunikácie a bakalárske štúdium na katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

V roku 2017 sa zúčastnil stáže na španielskej univerzite Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Spolupracoval s galériami a kultúrnymi inštitúciami ako Slovenská národná galéria, Zoya Gallery alebo Slovenské národné múzeum. Pracoval v grafických, vydavateľských i reklamných spoločnostiach, neskôr si založil vlastnú kreatívnu agentúru RICHIE..

V súčasnosti pôsobí aj ako pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave na oddelení Grafického dizajnu. Knižne vydal, editoval a navrhol dizajn publikácie: Karol Kállay – Zaostrené na krásu (výber medzi dielami Národná cena za dizajn 2019). Stojí za dizajnom viacerých publikácií ako monografia Rudolf Sikora – Sám s fotografiou, ktorú zaradili medzi najkrajšie knihy Slovenska za rok 2017. Od roku 2014 pôsobí ako výtvarník a má za sebou viacero kolektívnych aj samostatných výstav.


Jeho dizajnérsku tvorbu na richiestudio.com a jeho výtvarnú tvorbu na guzman.sk