Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.

zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety,
odborný pedagóg // hrcka.roman@supkaba.sk