Mgr. Slávka Kosnáčová

zástupkyňa riaditeľa pre teoretické predmety, matematika, fyzika // kosnacova.slavka@supkaba.sk