vizuálna identita školy / logotyp

Dizajn manuál / ver.003


Logotyp školy / ver.006 / RGB, CMYK


Oddelenia školy / logá


Plagát pre oddelenia / heslo*


Font / heslo*


 

*Písma(fonty) a plagáty slúžia na interné komunikačné účely školy pre zamestnancov a študentov. Heslo si môžete spolu s požiadavkou – odôvodnením vyžiadať u Mgr. art. Richarda Guzmana prostredníctvom emailu guzman.richard@supkaba.sk