vizuálna identita školy / logotyp

Dizajn manuál / ver.003


Logotyp školy / ver.004 / RGB, CMYK


Oddelenia školy / logá


Plagát pre oddelenia / vzor


Font / iba na interné účely