Občianske združenie

Pre štúdium na jednotlivých odboroch Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru je charakteristický veľký podiel práce s rôznym technickým a materiálovým vybavením, ktorého ceny sú neúmerne vysoké vzhľadom na finančné možnosti školstva. Na vytvorenie materiálnych podmienok pre dosahovanie čo najlepších výsledkov pri teoretickej a odbornej príprave študentov vzniklo pri škole občianske združenie „ŠUPKA“.


Vážení rodičia a priatelia školy !
Práve teraz je aktuálne poukázanie 2% zo zaplatenej dane pre našu školu.
Za akúkoľvek pomoc ďakujeme!


15. 2. 2023 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

30. 4. 2023 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Tlačivá pre zamestnancov, ktorí chcú darovať 2% z dane pre o.z.Šupka:
 

Vyhlásenie na rok 2023 PDF – editovateľné


Vyhlásenie – online  – editovateľné – stránka Fnančnej správy


Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane


Potvrdenie o zaplatení dane PDF

STARŠIE DOKUMENTY:


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov


/V súčasnosti ešte nie sú k dispozícii editovateľné tlačivá, ktoré by bolo možné predvyplniť. Môžete si toto tlačivo vytlačiť a ručne vypísať. Akonáhle finančná správa zverejní elektronicky vyplniteľné tlačivá, budú umiestnené v tejto sekcii webovej stránky/


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane


/V súčasnosti ešte nie sú k dispozícii editovateľné tlačivá, ktoré by bolo možné predvyplniť. Môžete si toto tlačivo vytlačiť a ručne vypísať. Akonáhle finančná správa zverejní elektronicky vyplniteľné tlačivá, budú umiestnené v tejto sekcii webovej stránky/


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – vzor


Tlačivá najdete aj TU.

 


 

V prípade záujmu o finančnú podporu výuky na našej škole, prosíme použite nasledovné údaje:

názov: ŠUPKA
právna forma: Občianske združenie
banka: VÚB, pobočka Borská 3, 841 04 Bratislava
názov účtu: ŠUPKA
číslo účtu: 150636012
kód banky: 0200
IBAN: SK6402000000000150636012
SWIFT, BIC: SUBASKBX
sídlo: Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
IČO: 31772269
DIČ: 2021396531
štatutárna zástupkyňa:

Ing. Lenka Križanová / ekonomka_suvba@centrum.sk