Dizajn a tvarovanie dreva

vedenie študijného odboru >
Mgr. art. Martin Hartiník

pedagógovia >
Mgr. art. Lenka Kováčová Šeniglová
Mgr. art. Pavol Dubina
Mgr. art. Andrej Vágner

Dizajn a tvarovanie dreva patrí medzi tradičné študijné odbory na Škole umeleckého priemyslu. Predchodcom nášho študijného odboru bolo na Škole umeleckých remesiel Drevorobné oddelenie, ktoré viedol architekt Ferdinand Hrozinka. Aj v súčasnosti sa hlásime k duchovnému odkazu ŠUR-ky, pretože mnohé tvorivé a pedagogické koncepcie sú i po mnohých rokoch inšpiratívne a aktuálne.

Počas 4-ročného štúdia poskytujeme študentom balík všeobecných informácií o výtvarnom umení a jeho vyjadrovacích prostriedkoch. V prvých rokoch sa študent oboznamuje s výtvarnou, remeselnou a technologickou abecedou. Neskôr sa prechádza k samostatným návrhom a realizáciám funkčných úžitkových predmetov alebo ich modelov v mierke, ako sú hračky, nábytok, bytové doplnky, športové potreby, hudobné nástroje, šperky… Zároveň s výtvarnými cvičeniami sa študenti oboznamujú s jednotlivými 2D a neskôr 3D počítačovými programami potrebnými pre dizajnérsku tvorbu a svoje vedomosti aplikujú vo svojej práci a realizáciách na CNC fréze, 3D tlači, rezacom a popisovacom lasery.

Vo vyučovacom procese sa snažíme o spojenie súčasného dizajnu s tradičným remeslom a ekológiou. Venujeme sa aj exteriérovému dizajnu, kde vytvárame prvky mestského mobiliáru, živé vŕbové stavby a hracie prvky. Spolupracujeme s firmami, ktoré majú vlastný dizajnérsky vývoj ako je TON, a. s. Bystřice pod Hostýnem, OMS lighting, Súľov Bytča… Pravidelne sa zúčastňujeme dizajnérskych súťaží akými sú Kruhy na vode, Etudy z dreva, Mobitex Brno, kde získavajú naši študenti popredné ocenenia.

Po ukončení štúdia sa naši absolventi môžu uplatniť v zamestnaní, kde sa vyžaduje výtvarné vzdelanie, kreativita a zároveň manuálna zručnosť, ako napr. reklamné agentúry, dizajnérske štúdiá, nábytkové štúdiá... Tí najlepší pokračujú v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách so zameraním na dizajn, architektúru a voľné umenie.