Jedálny lístok

Aktuálne jedálne lístky pre všetky ročníky Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru. Jedálne lístky si nájdete v ľavom dolnom rohu. Po rozkliknutí môžete rozvrhy sťahovať alebo tlačiť.

Lístky na obed si študenti môžu kupovať od 28. dňa v mesiaci do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v čase od 9.20 do 11.30 hod.