Kameňosochárstvo

vedenie študijného odboru >
akad. mal. Jozef Hrvoľ

pedagógovia >
Mgr. art. Štefan Oslej
MgA. Jakub Kachút
Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.
Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.

Študijný odbor Kameňosochárstvo vznikol v roku 1961. Pedagogicky tu pôsobili významní slovenskí sochári a výtvarníci ako napríklad akad. soch. Ladislav Šichman, akad. soch. Štefan Belohradský, akad. soch. Juraj Gavula, akad. mal. Zora Karovičová, akad. soch. Jozef Hobor, akad. soch. Viliam Loviška, akad. soch. Vojtech Pohánka, akad. mal. Jozef Hrvoľ, akad. mal. Milan Pagáč, akad. soch Viktor Oravec, Ing. arch. Katarína Okáľova a mnohí iní. Výučbou nadväzuje na tradíciu Školy umeleckých remesiel. Prípravu svojich absolventov orientuje na požiadavky praxe, vysokú umelecko- remeselnú zručnosť a kreativitu. Na základe dlhoročných skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese kladie veľký dôraz na prepojenie výtvarného, remeselného a úžitkového aspektu tvorby. Od prvého ročníka žiak prichádza do kontaktu s materiálom, osvojuje si základné výtvarné technologicko-remeselné poznatky. Počas celého štúdia rozvíjame invenčné myslenie študentov a formujeme ich remeselné schopnosti, kladieme veľký dôraz na kresebnú prípravu, navrhovanie, modelovanie, prácu s hmotou, priestorom a farbou.

 

Žiak pracuje s rozličnými materiálmi ako je papier, hlina, vosk, sadra, kameň, kov, plasty a spoznáva ich výtvarné a technické možnosti. Systematickým štúdiom, navrhovaním dizajnu a úžitkových artefaktov, vytváraním voľnej plastiky a rozvíjaním individuálnej voľnej tvorby študentov sa napĺňa poslanie oddelenia. V priebehu štúdia si žiaci osvoja nie len klasické sochárske remeselné techniky a postupy ako napríklad modelovanie v hline, zhotovenie sadrových, kovových a plastových odliatkov, zvládnutie reprodukčných kameňosochárskych techník ale aj súčasné techniky spracovania materiálu laserom, vodným lúčom, CNC frézou a 3D tlačiarňou. Zoznámia sa tiež s tvorbou medailí, plakiet, pamätných mincí a šperkov. Naši absolventi spĺňajú všetky predpoklady kvalitnej prípravy v tomto odbore nie len pre výtvarnú prax ale aj pre ďalší stupeň vzdelávania. Zväčša pokračujú v štúdiu na slovenských a českých vysokých školách s umeleckým a humanitným zameraním. Po ukončení štúdia majú absolventi veľké možnosti uplatnenia v oblasti výtvarného spracovania kameňa, pri obnove historických pamiatok a v neposlednom rade ako zruční výtvarníci a remeselníci v slobodnom povolaní.