Organizácia školského roka

RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM DÔLEŽITÝCH TERMÍNOV

v školskom roku 2020/2021

Spracovaný v zmysle sprievodcu školským rokom 2020/2021

 

1. 9. 2020 Začiatok školského roka 2020/2021 utorok
2. 9. 2019 Začiatok vyučovania streda
7. 9. – 11. 9. 2020 Plenér  
24. 9. 2020 Združenie rodičov žiakov 1. – 4.roč. štvrtok
29. 10. - 30. 10. 2020 Jesenné prázdniny nástup v pondelok 2. 11. 2020
18. 11. 2020 Klasifikačná porada ¼ streda
23. 11. 2020 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
23. 11. – 17. 12.2020 Klauzúry 1.polrok - 3.-4.ročníky  
20. 11. 2020 Združenie rodičov žiakov 1. – 4.roč. piatok
20. 11. 2020 Deň otvorených dverí. piatok
16. 12. 2020 Inštalácia klauzúrnych prác streda
17. 12. 2020 Hodnotenie klauzúrnych prác štvrtok
23. 12. – 7. 1. 2020 Vianočné prázdniny nástup v piatok 8. 1. 2021
26. 1. 2021 Klasifikačná porada 1/2 utorok
28. 1. 2021 Deň otvorených dverí štvrtok
29. 1. 2021 Odovzdávanie vysvedčení piatok
1. 2. 2021 Polročné prázdniny nástup v utorok 2. 2. 2021
1.3. – 5.3.2021 Jarné prázdniny nástup v pondelok 8. 3. 2021
16. 3. 2021 Ext.a int. písomné MS – SJL utorok
17. 3. 2021 Ext.a int. písomné MS – ANJ streda
23. 3. 2021 Prijímacie talentové skúšky/účel.cvič. 1. – 2. roč. utorok
1. 4. – 6. 4. 2021 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu 7. 4. 2021
19. 4. 2021 Zadanie tém PČOZ maturitných skúšok pondelok
26. 4. 2021 Klasifikačná porada ¾1. – 3., 4. roč. (konc.) pondelok
27. 4. 2021 Združenie rodičov žiakov 1. – 4.roč. (odbor) utorok
26. 4. – 13. 5. 2021 Odborné maturitné práce - súvisle  
11. 5. 2021 Inštalácia maturitných prác utorok
12. – 13. 5. 2021 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky streda – štvrtok
17. 5. 2021 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
17. 5. – 21. 5. 2021 Akademický týždaň  
17. 5. – 21. 5. 2021 Súvislé vyučovanie 3. roč.  
25. 5. – 29. 5. 2021 Klauzúry 2. polrok – 1. + 2. + 3. ročníky  
24. 5. – 28. 5. 2021 Ústne maturitné skúšky  
31. 5. – 4. 6. 2021 Súvislá umelecká prax – 2. + 3.ročníky  
31. 5. – 4. 6. 2021 Súvislé teoretické vyučovanie – 1.ročníky  
8. 6. 2021 Inštalácia klauzúrnych prác utorok
9. 6. 2021 Hodnotenie (obhajoby) klauzúrnych prác streda
od 9. 6. 2021 Vyučovanie podľa rozvrhu 1. + 2. roč.  
25. 6. 2021 Klasifikačná porada - záverečná piatok
28. 6. – 29. 6. 2021 Kurz ochrany človeka a zdravia – 3. ročníky  
30. 6. 2021 Odovzdávanie vysvedčení streda
1. 7. – 31. 8. 2021 Letné prázdniny