Školský kalendár 2021/2022

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Spracovaný v zmysle sprievodcu školským rokom 2021/2022

 

2. 9. 2021 Začiatok školského roka 2021/2022 štvrtok
3. 9. 2021 Začiatok vyučovania piatok
23. 9. 2021 Združenie rodičov žiakov / 1. – 4. ročníky štvrtok
28. 10. – 29. 10. 2021 Jesenné prázdniny nástup v utorok 2.11.2021
18. 11. 2021 Klasifikačná porada 1/4 štvrtok
19. 11. 2021 Združenie rodičov žiakov / 1. – 4.ročníky piatok
19. 11. 2021 Deň otvorených dverí piatok
22. 11. 2021 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok
22. 11. – 16. 12. 2021 Klauzúry 1.polrok / 3. – 4. ročníky  
15. 12. 2021 Inštalácia klauzúrnych prác streda
16. 12. – 17. 12. 2021 Hodnotenie klauzúrnych prác streda, štvrtok
23. 12. – 7. 1. 2022 Vianočné prázdniny nástup v pondelok 10.1.2022
27. 1. 2022 Klasifikačná porada 1/2 štvrtok
28. 1. 2022 Deň otvorených dverí piatok
31. 1. 2022 Odovzdávanie vysvedčení pondelok
4. 2. 2022 Polročné prázdniny nástup v pondelok 7.2.2022
28. 2.  –  4. 3. 2022 Jarné prázdniny nástup v pondelok 7.3.2022
15. 3. 2022 Ext.a int. písomné MS - SJL utorok
16. 3. 2022 Ext.a int. písomné MS - ANJ streda
Máj 2022 Prijímacie talentové skúšky /účel.cvič./ 1. – 2.ročníky  
14. 4. – 19. 4. 2022 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu 20.4.2022
20. 4. 2022 Zadanie tém PČOZ maturitných skúšok streda
25. 4. 2022 Klasifikačná porada ¾ / 1.-3.,4. ročníky (konc.) pondelok
25. 4. – 13. 5. 2022 Odborné maturitné práce - súvisle  
27. 4. 2022 Združenie rodičov žiakov / 1. – 4. ročníky (odbor) streda
11. 5. 2022 Inštalácia maturitných prác streda
12. – 13. 5. 2022 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky štvrtok, piatok
17. 5. 2022 Zadanie tém klauzúrnych prác utorok
16. 5. – 20. 5. 2022 Akademický týždeň (predbežne)  
16. 5. – 20. 5. 2022 Súvislé vyučovanie 3. ročníky  
23. 5. – 27. 5. 2022 Klauzúry 2.polrok / 1.+.2.+.3. ročníky  
23. 5. –  27. 5. 2022 Ústne maturitné skúšky (predbežne)  
30. 5. – 3. 6. 2022 Súvislá umelecká prax / 2. + 3.ročníky  
30. 5. – 3. 6. 2022 Súvislé teoretické vyučovanie / 1. ročníky  
8. 6. 2022 Inštalácia klauzúrnych prác streda
9. 6. – 10. 6. 2022 Hodnotenie (obhajoby) klauzúrnych prác štvrtok, piatok
od 13. 6. 2022 Vyučovanie podľa rozvrhu / 1.+2.+3. ročníky  
24. 6. 2022 Klasifikačná porada - záverečná piatok
27. – 29. 6. 2022 Kurz ochrany človeka a zdravia / 3. ročníky  
30. 6. 2022 Odovzdávanie vysvedčení štvrtok

1. 7. – 31. 8. 2022

Letné prázdniny