Školský kalendár 2022/2023

2022/2023 /// ŠKOLSKÝ KALENDÁR

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Spracovaný v zmysle sprievodcu školským rokom 2022/2023
aktualizácia 15. novembra 2022
1. 9. 2022 Začiatok školského roka 2022/2023 štvrtok
5. 9. 2022 Začiatok vyučovania pondelok
8. 9. 2022 Náhradné maturitné škúšky, účelové cvičenie  2. ročník štvrtok
22. 9. 2022 Združenie rodičov žiakov 1. ročník piatok
28. 10. – 31. 10. 2022 Jesenné prázdniny nástup v stredu 2.11.2022
21. 11. 2022 Zadanie tém ročníkových odborných prác pondelok
21. 11. – 16. 12. 2022 Ročníkové odborné práce 1.polrok- 3. + 4. ročník
21. 11. 2022 Klasifikačná porada ¼ 1. – 4.ročník pondelok
22. 11. 2022 Združenie rodičov žiakov 1. – 4. ročník utorok
25. 11. 2022 Deň otvorených dverí piatok
19. 12. – 20. 12. 2022 Hodnotenie ročníkových odborných prác  pondelok, utorok
23. 12. – 6. 1. 2023 Vianočné prázdniny nástup v pondelok 9.1.2023
26. 1. 2023 Klasifikačná porada ½ 1. – 4.ročník štvrtok
31. 1. 2023 Odovzdávanie vysvedčení utorok
20. 2. – 24. 2. 2023 Jarné prázdniny nástup v pondelok 27.2.2023
03. 3. 2023 Deň otvorených dverí piatok
14. 3. 2023 Externé a interné písomné maturitné skúšky – slovenský jazyk utorok
15. 3. 2023 Externé a interné písomné maturitné skúšky – anglický jazyk streda
6. 4. – 11. 4. 2023 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu 12.4.2023
14. 4. – 25. 4. 2023 Odborné maturitné práce – súvisle
25. 4. 2023 Klasifikačná porada ¾ pre 1. – 4.ročník
25. 4. 2023 Združenie rodičov žiakov 1. – 4.ročník pondelok
26. 4. 2023 Inštalácia maturitných prác streda
27. 4. – 28. 4. 2023 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky
2. 5. – 3. 5. 2023 Prijímacie talentové skúšky 1. termín účelové cvičenie 1. + 2. ročník utorok, streda
11. 5. – 12. 5. 2023 Prijímacie talentové skúšky 2. termín účelové cvičenie 1. + 2. ročník utorok, streda
09. 5. 2023 Uzatvorenie a zápis známok 4. ročník utorok
10. 5. 2023 Klasifikačná porada 4. ročník (koncoročná) streda
15. 5. – 19. 5. 2023 Akademický týždeň 
15. 5. – 19. 5. 2023 Súvislé teoretické vyučovanie 1. + 2. ročník
15. 5. – 19. 5. 2023 Klauzúry + odborná prax súvisle 3. ročník
22. 5. – 26. 5. 2023 Ústne maturitné skúšky 1. + 2. + 3. ročník odborná prax
05. 6. 2023 Hodnotenie klauzúr 3.ročník pondelok
5. 6. – 9. 6. 2023 Klauzúry 1. + 2. ročník
6. 6. – 9. 6. 2023 Súvislé teoretické vyučovanie 3. ročník
od 12. 6. 2023  Vyučovanie podľa rozvrhu 1. + 2. + 3.ročník
19. 6. – 23. 6. 2023 Plenér 1.ročník
26. 6. – 30. 6. 2023 Prijímacie pohovory na pomaturitné štúdium
23. 6. 2023 Klasifikačná porada - záverečná piatok
26. – 28. 6. 2023 Kurz ochrany človeka a zdravia – 3. ročník
30. 6. 2023 Odovzdávanie vysvedčení piatok
1. 7. – 31. 8. 2023 Letné prázdniny