Školský kalendár 2023/2024

2023/2024 /// ŠKOLSKÝ KALENDÁR

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Spracovaný v zmysle sprievodcu školským rokom 2023/2024
aktualizácia 6. septembra 2023
1. 9. 2023 Začiatok školského roka 2023/2024 piatok
4. 9. 2023 Začiatok školského vyučovania pondelok
12. 9. 2023 Náhradné maturitné skúšky, účelové cvičenie - 2. ročník utorok
28. 9. 2023 Združenie rodičov žiakov - 1. ročník štvrtok
30. 10. – 31. 10. 2023  Jesenné prázdniny nástup 2.11.2023  štvrtok
22. 11. 2023 Klasifikačná porada ¼  -  1. - 4. ročník streda
23. 11. 2023 Združenie rodičov žiakov -  1. - 4. ročník štvrtok
24. 11. 2023 Deň otvorených dverí piatok
27. 11. – 28. 11. 2023 Zadanie tém ročníkových odborných prác - 3., 4. ročník pondelok, utorok
27. 11. – 18. 12. 2023 Ročníkové odborné práce 1. polrok  - 3., 4. ročník  
19. 12. – 20. 12. 2023 Hodnotenie ročníkových odborných prác utorok, streda
23. 12. – 7. 1. 2024 Vianočné prázdniny nástup  8.1.2024  pondelok
29. 1. 2024 Klasifikačná porada ½  -  1.- 4. ročník pondelok
31. 1. 2024 Odovzdávanie  polročných  vysvedčení streda
4. 3. - 8. 3. 2024 Jarné prázdniny nástup 11.3.2024  pondelok
12. 3. 2024 EČ a PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra utorok
13. 3. 2024 EČ a PFIČ MS - anglický jazyk streda
22. 3. 2024 Deň otvorených dverí piatok
28. 3. – 2 .4. 2024 Veľkonočné prázdniny nástup 3.4.2024  streda
15. 4. – 3. 5. 2024 Odborné maturitné práce – súvisle  
17. 4. 2024 Klasifikačná porada ¾ -  1. - 4. ročník  
17. 4. 2024 Združenie rodičov žiakov -  1. - 4. ročník  
29. 4. – 30. 4. 2024  Prijímacie talentové skúšky 1. termín +  účelové cvičenie -  1., 2. ročník pondelok, utorok
9. 5. – 10. 5. 2024 Prijímacie talentové skúšky 2. termín +  účelové cvienie - 1. ročník štvrtok, piatok
13. 5. – 17. 5. 2024 Súvislé teoretické vyučovanie - 1., 2. ročník  
14. 5. 2024 Inštalácia maturitných práca utorok
15. 5. – 16. 5.2024 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky streda, štvrtok
16. 5. 2024 Uzatvorenie a zápis známok -  4. ročník štvrtok
17. 5. 2024 Koncoročná klasifikačná porada  - 4. ročník  piatok
20. 5. – 24. 5. 2024 Akademický týždeň  
20. 5. –  31. 5. 2024 Klauzúry + súvislá odborná prax - 3. ročník  
27. 5. – 31. 5. 2024 Ústne maturitné skúšky   + odborná prax - 1., 2., 3. ročník  
3. 6. – 7. 6. 2024 Klauzúry - 1., 2. ročník  
6. 6. 2024 Hodnotenie klauzúr - 3. ročník štvrtok
od 10. 6. 2024 Vyučovanie podľa rozvrhu - 1., 2., 3. ročník  
20. 6. – 26. 6. 2024 Plenér - 1. ročník  
24. 6. 2024 Koncoročná klasifikačná porada  pondelok
24. 6. – 26. 6. 2024 Kurz ochrany človeka a zdravia - 3. ročník  
25. 6. 2024 Prijímacie pohovory na pomaturitné štúdium utorok
28. 6. 2024 Odovzdávanie vysvedčení piatok
1. 7. – 31. 8. 2024 Letné prázdniny