Školský kalendár 2021/2022

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Spracovaný v zmysle sprievodcu školským rokom 2021/2022
aktualizácia 12. mája 2022

 

2. 9. 2021 Začiatok školského roka 2021/2022 štvrtok    
3. 9. 2021 Začiatok vyučovania piatok    
23. 9. 2021 Združenie rodičov žiakov / 1. – 4. ročníky štvrtok    
28. 10. – 29. 10. 2021 Jesenné prázdniny nástup v utorok
2. 11. 2021
   
18. 11. 2021 Klasifikačná porada 1/4 štvrtok    
19. 11. 2021 Združenie rodičov žiakov / 1. – 4.ročníky piatok    
19. 11. 2021 Deň otvorených dverí piatok    
22. 11. 2021 Zadanie tém klauzúrnych prác pondelok    
22. 11. – 16. 12. 2021 Klauzúry 1. polrok / 3. – 4. ročníky      
15. 12. 2021 Inštalácia klauzúrnych prác streda    
16. 12. – 17. 12. 2021 Hodnotenie klauzúrnych prác streda, štvrtok    
23. 12. – 7. 1. 2022 Vianočné prázdniny nástup v pondelok
10. 1. 2022
   
27. 1. 2022 Klasifikačná porada 1/2 štvrtok    
28. 1. 2022 Deň otvorených dverí piatok    
31. 1. 2022 Odovzdávanie vysvedčení pondelok    
4. 2. 2022 Polročné prázdniny nástup v pondelok
7. 2. 2022
   
28. 2.  –  4. 3. 2022 Jarné prázdniny nástup v pondelok 
7. 3. 2022
   
15. 3. 2022 Externé a interné písomné Maturitné skúšky – Slovenský jazyk utorok    
16. 3. 2022 Externé a interné písomné Maturitné skúšky – Anglický jazyk streda    
14. 4. – 19. 4. 2022 Veľkonočné prázdniny nástup v stredu
20. 4. 2022
   
25. 4. 2022 Klasifikačná porada 3/4 pre 1. – 4. ročníky pondelok    
25. 4. 2022 Združenie rodičov žiakov / 1. – 4. ročníky (odbor) pondelok    
20. 4. – 6. 5. 2022 Odborné maturitné práce – súvisle      
5. 5. 2022 Prijímacie talentové skúšky 1. termín, účelové cvičenia 1.–2. ročník štvrtok    
6. 5. 2022 Inštalácia maturitných prác piatok    
9. 5. – 10. 5. 2022 Obhajoby PČOZ maturitnej skúšky pondelok, utorok    
12. 5. 2022 Prijímacie talentové skúšky 2. termín, účelové cvičenia 1.–2. ročník štvrtok    
18. 5. 2022 Uzatvorenie a zápis známok 4. ročníka streda    
19. 5. 2022 Klasifikačná porada 4. ročníka / koncoročná štvrtok    
23. 5. – 3. 6. 2022 Klauzúry + odborná prax súvisle 3. ročník      
23. 5. – 27. 5. 2022 Akademický týždeň       
23. 5. – 27. 5. 2022 Súvislé teoretické vyučovanie 1. a 2. ročník      
30. 5. –  3. 6. 2022 Ústne maturitné skúšky      
6. 6. 2022 Hodnotenie klauzúr      
6. 6. – 10. 6. 2022 Klauzúry 1. + 2. ročník      
6. 6. – 10. 6. 2022 Súvislé teoretické vyučovanie 3. ročník      
od 13. 6. 2022 Vyučovanie podľa rozvrhu 1. + 2. + 3. ročník      
23. 6. – 29. 6. 2022 Plnér 1. ročník      
24. 6. 2022 Klasifikačná porada - záverečná piatok    
27. – 29. 6. 2022 Kurz ochrany človeka a zdravia / 3. ročníky      
30. 6. 2022 Odovzdávanie vysvedčení štvrtok    
1. 7. – 31. 8. 2022 Letné prázdniny