Prípravné kurzy 2021/2022

Prípravný kurz 

na talentové skúšky

Každú stredu o 16,00 hod.


Občianske združenie ŠUPKA pri Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave organizuje prípravný kurz na talentové skúšky pre budúcich uchádzačov o štúdium.

Kurz začína 29. septembra 2021 (streda) a bude sa konať prezenčne každú stredu od 16,00 do 18,00 hod., pokiaľ to pandemická situácia umožní. Priebežne sledujte aktuálne informácie na našej webovej stránke.

Predpokladaná dĺžka kurzu je od konca septembra do marca.


Účastníci kurzu majú zabezpečené pomôcky, papier, ceruzky atd.


Poplatok 10,- € /2 hod. - za účasť na jednej časti kurzu je príspevkom na občianske združenie ŠUPKA.

Prípravný kurz je počas celého trvania voľný a nie je potrebné sa vopred registrovať.
To znamená, že uchádzač sa zúčastňuje jednotlivých častí kurzu podľa svojich časových možností.