Propagačné výtvarníctvo

vedenie študijného odboru >
Mgr. art. Lucia Ďuráková-Hronská

pedagógovia >
Mgr. art. Ľubica Sitáková
Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.
Mgr. art. Nora Kotásková
Mgr. art. Lucia Lizáková

Propagačné výtvarníctvo patrí na škole Umeleckého priemyslu k odborom s najdlhšou tradíciou a vynikajúcim renomé. Pôsobili na ňom a formovali ho významné osobnosti slovenského umenia: Rudolf Fila, Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Vladimír Kordoš, Marián Meško, Katarína Okáľová a ďalší. Mnohí z absolventov odboru dnes úspešne pôsobia na umeleckej scéne doma i v zahraničí.

Odbor prešiel počas 90 rokov svojej existencie viacerými zmenami a menil sa aj jeho názov: od Aranžérstva, cez Výstavníctvo po súčasné Propagačné výtvarníctvo. Aj témy a zadania sa vyvíjali v nadväznosti na aktuálne trendy v umení a technologické možnosti. Tak je tomu dodnes. V školských zadaniach využívame súčasné technologické riešenia(laser, 3D tlač, 3D-ploter…), taktiež softvéry na spracovanie bitmapovej a vektorovej grafiky a 3D vizualizáciu a modelovanie. Spolupracujeme s firmami a inštitúciami so zaujímavým pohľadom na súčasnú spoločnosť a učíme študentov tvorivo reagovať na rôzne aktuálne podnety.

Najcharakteristickejší pre naše oddelenie je jeho široký záber. Študenti si prejdú bohatú a komplexnú škálu úloh v rámci piatich odborných predmetov. Tieto na seba systematicky aj technologicky nadväzujú a ich cieľom, je počas prvých dvoch ročníkov študenta dobre pripraviť na náročnejšie a samostatnejšie zadania v treťom a štvrtom ročníku. V týchto ročníkoch už zvyčajne študent vie, čomu by sa rád profesijne venoval. Väčšina našich absolventov pokračuje štúdiom na vysokých školách, ale nemajú tiež problém, zamestnať sa v reklamnom priemysle.

Naše oddelenie venuje veľkú časť výuky zvládnutiu maliarskych techník cez akvarel, temperu, akryl až po olejomaľbu, čo študentom otvára ďalšie študijné a pracovné možnosti. Jedným z kľúčových odborných predmetov je Interiérová tvorba, kde sa v prvých dvoch ročníkoch prostredníctvom technického kreslenia študenti zoznámia s technickým zobrazením, priestorovým premietaním a princípmi tvorby interiéru, ktoré v treťom a štvrtom ročníku rozvinú do autorských návrhov na základe školských alebo externých úloh. Dôležitým cieľom výuky na našom oddelení je naučiť študentov spolupráci a schopnosti reagovať na konkrétne zadania v rámci rôznych súťaží a pracovných ponúk. Tiež sa im snažíme sprostredkovať čo najviac informácii o dianí vo výtvarnom umení aj prostredníctvom výstav, exkurzii, workshopov, prednášok atď.