Výchovný poradca

Výchovnou poradkyňou je pani profesorka
Mgr. Ľudmila Doležalová.

Konzultácie sú možné v utorok od 9.45 do 10.30 hod.
(prípadne podľa dohody) v kabinete na 2. poschodí číslo dverí 311.