Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania 2021/2022 nájdete tu:


PRIJATÍ


NEPRIJATÍ


VYHOVELI ALE NEPRIJATÍ
PRE NEDOSTATOK MIESTA