Výsledky prijímacieho konania 2023/2024

Výsledky prijímacieho konania – talentové skúšky 2023/2024

1. Prijatí

2. Neprijatí

3. Neprijatí pre nedostatok miesta


Rodič prijatých uchádzačov najneskôr do 24. mája potvrdí nastúpenie na štúdium prostredníctvom EDUPAGE, prípadne e-mailom zaslaným tlačivom, ktoré je zverejnené na webovej stránke školy. Vo výnimočnom prípade osobným doručením tlačiva.


Pre prijatých - Potvrdenie o nastúpení


Uchádzači ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania a sú prijatí na štúdium v školskom roku 2023/2024 za podmienky, že úspešne ukončia 9. ročník základnej školy. 


Dôležité - Pokyny k odvolaniu