Exkurzia v DIWe

Exkurziu v tlačiarni DIW nám sprostredkoval Mgr. Peter Polgár, ktorý nám ukázal nové možnosti digitálnej tlače. Táto tlačiareň nedávno veľa inovovala a má proklientský prístup k dizajnérom.


„Každý deň usilujeme o to, aby sme boli inovatívna a moderná tlačiareň, ktorá sprístupňuje exkluzívnejšie, technicky náročnejšie a bežne nedostupné tlačiarenské produkcie širokej verejnosti. Našou víziou je sprístupňovať tieto produkty prostredníctvom online predaja, automatizácie a štandardizácie výroby. Chceme ozviežiť a zatraktívniť polygrafickú výrobu, podporovať vzdelávanie v tejto oblasti, rozširovať obzory klientov a neustále posúvať možnosti tlače pre zákazníkov a našich partnerov.“


Prednášku zorganizoval Mgr. art. Richard Guzman