rada školy

Rada školy

Mgr. art. Lucia Lizáková za pedagogických zamestnancov – predsedníčka RŠ
Mgr. Slavka Kosnáčová za pedagogických zamestnancov
Ing. Lenka Kižanová     za nepedagogických zamestnancov
Michal Lavrinc         za žiakov
Monika Pirovits            za rodičov
prof. Mgr. art. Roman Polák za rodičov
akad. arch. Miroslav Zikmund za rodičov – podpredseda RŠ
doc. Mgr. art. Miroslav Debnár za zriaďovateľa
PaedDr. Barbora Oráčová        za zriaďovateľa
Mgr. Oliver Solga za zriaďovateľa
RNDr. Martin Zaťovič, PhD za zriaďovateľa

 

Umelecká rada

akad. mal. Milan Pagáč riaditeľ školy 
Ing. Alžbeta Balogová zástupkyňa riaditeľa
Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD. zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety 
Mgr. art. Ildikó Dobešová textilný dizajn
Mgr. art. Peter Čintalan fotografický dizajn
Mgr. art. Mária Čorejová grafický dizajn
Mgr. art. Lucia Ďuráková-Hronská propagačné výtvarníctvo
MgA. Milan Hanko keramický dizajn
Mgr. art. Martin Hartiník dizajn a tvarovanie dreva
akad. mal. Jozef Hrvoľ kameňosochárstvo
Mgr. art. David Marcin propagačná grafika
Mgr. art. Ivan Luknár, ArtD. priemyselný dizajn 
Mgr. art. Jana Jasaňová konzervátorstvo a reštaurátorstvo

 

Žiacka školská rada

Strečanská Šara konzervátorstvo a reštaurátorstvo
Trajter Tomáš kameňosochárstvo
Lavrinc Michal dizajn a tvarovanie dreva – predseda ŽSR
Barcziová Viktória propagačná grafika
Weiszová Viktória fotografický dizajn
Ungvári Eva keramický dizajn
Klímová Johana propagačné výtvarníctvo
Paulen Kiara grafický dizajn
Petrušová Júlia priemyselný dizajn
Slejzáková Magdaléna textilný dizajn