Povinné informácie

Dobrý deň na tejto stránke sa nachádzajú všetky potrebné dokumenty na stiahnutie. Súbory si po rozkliknutí môžete súbory sťahovať alebo tlačiť.

školský poriadok


školský vzdelávací program šupka


ochrana osobných údajov


objednávky / zmluvy

2021 / Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby / Slovnaft
2021 / Čiastková zmluva o dodávke zmeného plynu / SPP

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo-okna

Zmluva o dielo-výťah

Kúpno-predajná zmluva-auto

Darovacia zmluva

Dohoda o primeranom znášaní nákladov

VO-Oprava a údržba zariadenia kotolne a strojovne

VO-Oprava ochranného zabezpečovacieho systému

Servisná zmluva Microsystem s.r.o.

Objednávka inzercie PEREX, a.s.

Objednávka inzercie PetitPress, a.s.

Zmluva o nájme

Kúpna zmluva O2

Dohoda o spolupráci_Slovenská národná knižnica

Zmluva o úhrade nákladov_SUPKA

Zmluva o obstaraní zájazdu_ CK AZAD s r.o.

Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie lyžiarskeho výcviku_CK AZAD s r.o.

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva o nájme SOŠV

Zmluva_SUP J.Vydru_Igor Goruša

Zmluva o nájme SOŠV 2020

Zam.DDS

OOU_obj.

OOU_zmluva


verejné obchodné súťaže

Prenájom strechy ST

Prieskum trhu - podlahy

Prieskum trhu - maľovanie


darovacie zmluvy

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva_Národná banka Slovenska

Darovacia zmluva_Henkel