zmluvy / verejné obstarávanie

Dobrý deň, na tejto stránke sa nachádzajú všetky potrebné dokumenty na stiahnutie. Súbory si po rozkliknutí môžete sťahovať alebo tlačiť.

zmluvy

2023 / Čiastková zmluva o dodávke plynu
2023 / Zmluva o nájme
2023 / Zmluva o výpožičke
2022 / Zmluva o najme – Delikomat
2022 / Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe
2022 / Zmluva o dielo – Oprava sociálnych zariadení
2021 / Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
2021 / Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2021 / Darovacia zmluva – NBS
2021 / Zmluva o poskytovaní služieb pultu centralizovanej ochrany
2021 / Zamestnávateľská zmluva – NN Tatry – Sympatia d.d.s., a.s.
2021 / Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby / Slovnaft
2021 / Čiastková zmluva o dodávke zmeného plynu / SPP
2020 / Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
2020 / Zamestnávateľská zmluva – Križanová
2020 / Zmluva o zabezbečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
2020 / Zmluva o nájme SOSV
2019 / Zmluva o výdaji stravy – Goruša
2019 / Zmluva o nájme SOSV
2019 / Objednávka inzercie – Petit Press
2019 / Faktúra Inzercie – Perex
2019 / Zmluva o najme - Dodatok – Igor Gorusa IEG
2017 / Zmluva o najme - Dodatok – Igor Gorusa IEG
2015 / Zmluva o najme – O2
2010 / Zmluva o najme – Igor Gorusa IEG


výzvy, prieskumy

2022 / Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
2021 / Nákup a dovoz školského nábytku
2021 / Nákup sklárskych strojov
2021 / Nákup stolov a stoličiek
2021 / Nákup techniky a televízorov
2021 / Maľby a opravy povrchov 
2021 / Výmena zásobníkového ohrievača TUV 1000l
2019 / Prieskum trhu – maľovanie
2019 / Prieskum trhu – podlahy
2019 / Výzva na predloženie cenovej ponuky – podlahy
2019 / Výzva na predloženie cenovej ponuky – maľovanie
2015 / Prenájom priestorov


výzvy – súhrnné správy

2022 / Súhrnná správa 1Q
2022 / Súhrnná správa 2Q
2022 / Súhrnná správa 3Q
2022 / Súhrnná správa 4Q


záznamy z vyhodnotenia ponúk – verejné obstarávanie

2022 / Nákup – pracovné stoly, stoličky 
2022 / Zabezpečenie a dodávka – IT technika
2022 / Zabezpečenie a dodávka – Maľovanie a oprava tried
2022 / Nákup – Sklárske stoly
2022 / Dodávka a montáž – Školské lavičky a stoličky


darovacie zmluvy

2021 / Darovacia zmluva – Národná banka Slovenska
2018 / Darovacia zmluva – Henkel
2016 / Darovacia zmluva – Fiat


správy

2021 – 2022 / Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
2020 – 2021 / Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
2019 – 2020 / Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti