junior dizajn fest

Projekt Junior Design Fest je medzinárodnou súťažnou prehliadkou študentských prác stredných umeleckých škôl a vyšších odborných škôl so štúdiom dizajnu, výtvarného umenia a umeleckého remesla.

Cieľom tohto podujatia je podpora tvorivého úsilia a kreativity mladej generácie v oblasti dizajnu, porovnanie výsledkov práce študentov a pedagogického procesu na stredných umeleckých školách v medzinárodnom kontexte. Prehliadka je zameraná na práce z oblasti interiérového dizajnu, priemyslového dizajnu, skla, keramiky, módy a textilu, šperku, dreva, kovu, plastov atď., ako aj návrhy 3D vizualizácií a projektov ako i širokú oblasť grafického dizajnu, logotypu, typografie, písma, plagátu, fotografického dizajnu atď. Študentské práce sú hodnotené odbornou porotou. Víťazné práce získajú viaceré ceny a čestné uznania, ktoré odovzdajú osobnosti slovenského spoločenského a politického života (Grand Prix JDF, Cena župana BSK, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Cena Slovenského centra dizajnu ai.)