HARMONOGRAM NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY 2023/2024

Žiaci prvých ročníkov príchod o 9.00 do jedálne školy, následne sa presunú s triednymi učiteľmi do tried.

trieda  tr.učiteľ miestnosť   čas
         
I.DGdGdM Mgr. Hronská 319  2.p 09:00
I.KFRšKs Mgr. Michalíková 320 2.p 09:00
I.VTPd Mgr. Ufnárová 316 2.p 09:00
         
II.FGdGd PaedDr. Saganová 321 2.p 09:00
II.VTPd Mgr. Jakubčo 624 5.p 09:00
II.KDRšKs Mgr. Molnárová 312 2.p 09:00
–––––        
III.FGdGd Mgr. Budzáková 316  2.p 10:00
III.VTPd Mgr. Kosnáčová 312 2.p 10:00
III.KDRšKs PaedDr.Dragúň 319 2.p 10:00
         
IV. FGdGd Mgr. Rábarová 320 2.p 10:00
IV.VTPd PaedDr. Saganová 321 2.p 10:00
IV.KDRšKs Mgr. Gažo 624 5.p 10:00
–––––        
I.Sd Mgr. Gažo 224 1.p 09:00
II.Sd Mgr. TenczerJuránková 310 2.p 09:00