HARMONOGRAM NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY

HARMONOGRAM NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY DŇA 2.9.2021


trieda  /  triedny učiteľ  /  miestnosť  /  čas

I.FGdGd  /  Mgr. Martinková  /  320  2.p  /  9,30

I.VTPd  /  Mgr. Kosnáčová  /  312  2.p  /  9,30

I.KDRšKs  /  PaeDr.Dragúň  /  319  2.p  /  9,30


III.VDPd  /  Mgr. Chovancová  /  321  2.p  /  9,30

III.FKKs  /  Mgr. Saganová  /  316  1.p  /  9,30

III.GRšT  /  Mgr. Michalíková  /  224  2.p  /  9,30

III.GdGd  /  Mgr. Tenczer Juranková  /  310 2.p  /  9,30


II.FGdGd  /  Mgr. Rášiová  /  320  2.p  /  8,30

II.VTPd  /  Mgr. Doležalová  /  312  2.p  /  8,30

II.KDRšKs  /  Mgr. Gažo  /  316  2.p  /  8,30  


IV.FGGd  /  PhDr. Jentnerová  /  321  2.p  /  8,30

IV.VTPd  /  Mgr. Doležalová  /  319 2.p  /  8,30


IV.KDRšKs  /  Mgr. Michalíková  /  624 5.p  /  8,30