Informácia pre rodičov

Vážení rodičia,

vedenie Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru Vás pozýva na rodičovské združenie 1. ročníkov, ktoré sa uskutoční dňa 28. 09. 2023 o 16:30 v budove školy s nasledovným programom:


1. stretnutie rodičov v jedálni školy – voľba zástupcu rodičov do Rady školy 


2. stretnutie rodičov s triednymi učiteľmi v budove A na 2. poschodí:

I. KFRšKs                učebňa č. 320             tr. uč. Mgr. Edita Michalíková

I. VTPD                  učebňa č. 312             tr. uč. Mgr. Klára Ufnárová

I. DGd1Gd2M        učebňa č. 316             tr. uč. Mgr. Karin Hronská


3. konzultácie s odbornými učiteľmi

Naše občianske združenie ŠUPKA pri Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru poskytuje škole materiálnu podporu, na odborné exkurzie, skvalitnenie výučby, zlepšenie vzdelávacieho prostredia, atď., ktorá výrazne závisí od príspevku rodičov. 

Príspevok (finančný dar pre OZ ŠUPKA) vo výške 200 € na rok (sumu je možné uhradiť naraz alebo po čiastkach) môžete odovzdať v hotovosti štatutárnemu zástupcovi Občianskeho združenia ŠUPKA  / Ing. Lenka Križanová – ekonómka školy / IČO - 31772269, DIČ – 2021396531/ alebo prevodom na účet 

č.: 150636012, kód banky: 0200, IBAN: SK6402000000000150636012.

 

S pozdravom                                    

akad. mal. Milan Pagáč