Komentovaná prehliadka výstavy kostýmov

Začiatkom marca sa naši žiaci z odboru textilný dizajn zúčastnili komentovanej prehliadky výstavy kostýmov k 65. výročiu televízneho vysielania na Slovensku v budove RTVS v Mlynskej doline. Výstava predstavuje filmové kostýmy z viacerých televíznych inscenácií, vo výbere kostýmovej výtvarníčky Ľubice Jarjabkovej. 

Práve pani Jarjabkovej, absolventke Šup Josefa Vydru ďakujeme sa skvelé komentované sprevádzanie expozíciou. Jej prostredníctvom sme sa dozvedeli množstvo odborných informácií, ale aj neuveriteľných príbehov z histórie kostýmovej tvorby na Slovensku. Na záver žiaci mohli ako bonus nahliadnuť do skladu kostýmového fundusu RTVS.

Prehliadku zorganizovala
Mgr.art. Jana Kuzmová