LETNÉ SYMPÓZIUM

LETNÉ SYMPÓZIUM MAJOLIKY, EXURZIA  A ODBORNÝ SEMINÁR S TÉMOU „KERAMICKÝ DEKOR INŠPIROVANÝ PORCELÁNOM“

Aj tento rok sa študenti štvrtého ročníka zúčastnili maľovania na tradičnú keramiku s témou: Misa maľovaná aj písaná. Mali možnosť priamo v Slovenskej ľudovej Majolike tvoriť spolu s výtvarníkmi. V piatok pokračoval odborný seminár, ktorý organizovalo SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre, kde si mohli vypočuť množstvo prednášok na danú tému. Študenti druhého, tretieho ročníka sa zúčastnili exkurzie priamo v Slovenskej ľudovej majolike, navštívili podujatie Slávnosť hliny a výstavu nórskeho porcelánu.