Majolika v modre

Študenti 4. ročníka keramického dizajnu sa v týždni od 21. septembra – 25. septembra 2020 zúčastnili tvorivého sympózia organizovaného Slovenskou ľudovou majolikou v Modre. Mali k dispozícii množstvo keramiky v prežahovom stave, ktoré študenti a výtvarníci mohli maľovať. Slovenská ľudová majolika nikdy nebola iba výrobca a zamestnávateľ, ale dodnes sa aktívne podieľa na spoločenskom dianí, spoluorganizuje podujatia a vytvára priestor pre aktivity prepojené na keramickú tradíciu v regióne.

Po pár úspešných minisympóziách významných slovenských výtvarníkov v Slovenskej ľudovej majolike sa na toto leto plánovalo veľké letné sympózium aj s účasťou verejnosti a keramikárov – študentov a začiatočníkov. Sympózium sa z leta presunulo na september, ale aj napriek všetkým obmedzeniam úspešne prebehlo. Výsledky prác budú po výpale prezentované a dostupné verejnosti vo výstavných priestoroch Slovenskej ľudovej majoliky, v prípade úspešného sympózia si však môžu nájsť cestu aj do SNM – Múzea slovenskej keramickej plastiky. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.