Milan Sládek / výstava / festival

Absolvent našej školy a svetoznámy mím Milan Sládek otvoril 18. apríla 2023 v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie v galérii Umelka výstavu a festival pantomímy pri príležitosti svojho životného jubilea. 

Záštitu tomuto projektu udelil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Juraj Droba.