Naše študentky a študenti na návšteve Albertiny Modern & Albertiny

Lucia Ďuráková- Hronská  a Nora Kotásková z odboru Propagačné výtvarníctvo zorganizovali pre 2., 3. a  4. ročník  exkurziu do Viedne na aktuálne výstavy a zbierky.


THE FACE AVEDON TO NEWTON zobrazuje vybrané diela súčasnej portrétnej fotografie zo zbierky Múzea ALBERTINA. Fotografie na výstave sa zaoberajú témami ako kultúrna identita, osobné vzťahy a rôznorodé oblasti skúseností, ako aj otázky týkajúce sa pôvodu jednotlivcov a ich vlastného ja.


TONY CRAGG. SCULPTURE: BODY AND SOUL  Výberom kľúčových sôch a kresieb z posledných dvoch desaťročí vzdáva ALBERTINA  po prvý raz hold medzinárodne uznávanému dielu Tonyho Cragga.


BASQUIAT. THE RETROSPECTIVE je prvou ucelenou múzejnou retrospektívou mimoriadneho diela Jeana-Michela Basquiata v Rakúsku. Zobrazuje okolo 50 hlavných diel z renomovaných verejných a súkromných zbierok, poskytuje nový pohľad na Basquiatov jedinečný vizuálny jazyk a dekóduje obsah jeho umeleckých myšlienok.


Zbierka Od Moneta po Picassa tvorí jednu z najvýznamnejších zbierok klasickej modernej maľby v Európe. Východiskom stálej expozície sú umelci impresionizmu a postimpresionizmu ako Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec a Gauguin. Ďalším zameraním je nemecký expresionizmus s umeleckými skupinami Die Brücke a Der Blaue Reiter , ako aj Neue Sachlichkeit.
Čerešničkou na torte sú početné Picassove diela: od jeho raných kubistických malieb cez zrelé diela 40. rokov 20. storočia a vynikajúce grafiky, ktoré ešte neboli vystavené, až po jeho experimentálnu neskorú tvorbu.