Návšteva galérie Albertina vo Viedni

Študenti štvrtého a druhého ročníka odboru Kameňosochárstvo aj s pedagógmi Štefanom Oslejom a Romanom Hrčkom dňa 17. októbra navštívili výstavné priestory galérie Albertina vo Viedni. Pozreli si výstavu amerického maliara Jeana-Michela Basquiata a anglického sochára Tonyho Cragga.