Ocenenie v súťaži figúrálnej kresby FIGÚRA 21

Hana Belohorcová, študentka tretieho ročníka odboru Kameňosochárstvo, získala tretie miesto v celoslovenskej súťaži figúrálnej kresby FIGÚRA 21, ktorá je súčasťou medzinárodného projektu FIGURAMA.


Súčasťou ocenenia je kresliarska rezidencia pod vedením renomovaného výtvarníka Borisa Jirků, grafický list od Borisa Jirků a Martina Schwarza.