Otvárame 2-ročník pomaturitného štúdia Sklárskeho dizajnu

V školskom roku 2023/24 otvárame 2-ročník 3-ročného pomaturitného štúdia Sklárskeho dizajnu.


Prijímací pohovor sa uskutoční v týchto termínoch:

26. 6. 2023 / 8.30
25. 8. 2023 / 8.30


Súčasťou prijímacieho pohovoru je prehliadka domácich prác. Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom sekretariat@supkaba.sk alebo prineste vytlačenú v deň príjimacieho konania.

PRIHLÁŠKU SI STIAHNETE TU <


Naši študenti absolvujú aj odborné exkurzie do sklárskych dielní a galérií a nadobudnú znalosti v týchto oblastiach:

Vitráž | Optické brúsenie | Sklenená plastika | Dizajn nápojového skla | Dizajn svietidiel | Interiérové sklenené prvky | Hutné spracované sklo | Studené sklárske techniky | Tvorba upomienkových predmetov | Sklenený šperk | Sklo v architektúre