Otvárame 3. ročné pomaturitné štúdium Sklárskeho dizajnu

V školskom roku 2022/23 otvárame 3. ročné pomaturitné štúdium Sklárskeho dizajnu.