Otvárame 3-ročné pomaturitné štúdium Sklárskeho dizajnu

V školskom roku 2022/23 otvárame 3-ročné pomaturitné štúdium Sklárskeho dizajnu.

Informácie k prijímacím pohovorom

Prijímací pohovor sa uskutoční v týchto termínoch:

23. 6. 2022 od 9.00

25. 8. 2022 od 9.00

 


V deň prijímačiek je potrebné priniesť maturitné vysvedčenie a portfólio prác


Prihláška v PDF na STIAHNUTIE – pomaturitné štúdium sklárskeho dizajnu

 

Ďalšie informácie o odbore

Štúdium sa uskutoční pod vedením pedagóga akad. soch. Viktora Oravca. Absolvent získa doklad o získanom stupni vzdelania – absolventský diplom s právom používať titul "DiS" (diplomovaný špecialista) Poskytnutý stupeň vzdelania – vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B
Naši študenti absolvujú odborné exkurzie do sklárskych dielní a galérií a nadobudnú znalosti v týchto oblastiach:


Vitráž


Optické brúsenie 


Sklenená plastika


Dizajn nápojového skla


Dizajn svietidiel


Interiérové sklenené prvky


Hutné spracované sklo


Studené sklárske techniky


Tvorba upomienkových predmetov


Sklenený šperk


Sklo v architektúre