Otvárame 3-ročné pomaturitné štúdium Sklárskeho dizajnu

V školskom roku 2022/23 otvárame 3-ročné pomaturitné štúdium Sklárskeho dizajnu.

Prijímací pohovor sa uskutoční v týchto termínoch:

23. 6. 2022

25. 8. 2022


Štúdium sa uskutoční pod vedením pedagóga akad. soch. Viktora Oravca. 
Naši študenti absolvujú odborné exkurzie do sklárskych dielní a galérií a nadobudnú znalosti v týchto oblastiach:


Vitráž


Optické brúsenie 


Sklenená plastika


Dizajn nápojového skla


Dizajn svietidiel


Interiérové sklenené prvky


Hutné spracované sklo


Studené sklárske techniky


Tvorba upomienkových predmetov


Sklenený šperk


Sklo v architektúre