Prednáška teoretičky umenia Sabina Jankovičová

Výnimočná stredná škola v dejinách Bratislavského kraja – Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru.

Prednáška teoretičky umenia Mgr. Sabiny Jankovičovej, ArtD. o našej škole v rámci konferencie s názvom Dejiny školstva v Bratislavskej župe. 

Konferenciu organizoval Bratislavský samosprávny kraj ako 11. ročník tohto podujatia.


Elektronická konferencia - Dejiny školstva v Bratislavskej župe

E-konferencia je organizovaná k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Jednotlivé príspevky vo forme videí budú sprístupnené všetkým prihláseným osobám v termíne od 19.11.2020 do 31.01.2021.

Elektronická a tlačená verzia zborníka z konferencie bude k dispozícii začiatkom roka 2021.

Konferenciu organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academia Istropolitana Nova. Odbornými partnermi sú Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. 

Konferencia Dejiny školstva v Bratislavskej župe je v poradí už jedenástym ročníkom v rámci série konferencií o kultúrnom dedičstve Bratislavského kraja. Zborníky z jednotlivých ročníkov sú prístupné elektronicky na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja a tiež Academie Istropolitany Novy.

Ďalšie pútavé prednášky online nájete TU.