Projekt 25 m2

Projekt 25 m2 tvorí zoskupenie štyroch umelcov – Kristína Denková, naša bývalá žiačka Ema Fajnor, Eliška Šufliarska a Sonia Ščepánová, ktoré počas koronakrízy skúmajú alternatívy tvorby a dopad na kultúrnu oblasť v spoločnosti. Počas izolácie v domácej karanténe rozoberajú svoju vlastnú identitu, rodinné vzťahy, dopad situácie na ľudskú psychiku a možnosti tvorby. Dňa 30. 9. 2020 o 17.30 hod. všetkých srdečne pozývajú na otvorenie výstavy z týchto diel do Galérie Martina Martinčeka v Stredoeurópskom dome fotografie na Prepoštskej ulici 4 v Bratislave.

Výstava potrvá od 30. 9. 2020 do 1. 11. 2020 v utorok - nedeľu od 13.00 do 18.00 hod.