Prváci na výstave v Mirbachovom paláci

S našimi prvákmi z odboru Propagačné výtvarníctvo sme navštívili Galériu mesta Bratislavy. Previedli sme ich aktuálnou sochárskou výstavou: Erna monumentálna. Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba. Výstava pripravená GMB v spolupráci s kurátorkami Ľubou Belohradskou, Ľubicou Hustou a Katarínou Kissoczy sa zameriava na sochárske realizácie, predstavené prostredníctvom precízne vypracovaných modelov, ktoré sú prvýkrát predstavené verejnosti v ucelenej kolekcii.

Našich žiakov zaujal hlavne proces, v ktorom sa z malej materiálovej štúdie stáva socha vo verejnom priestore. Rovnako ich bavilo objavovanie  a čítanie významov ukrytých v štylizovanom tvarosloví Masarovičovej plastík.