spomíname

Juraj Jakubisko

Absolvent  Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru – odbor fotografia

1938 – 2023

S úctou spomíname foto: Jindřich Nosek (NoJin)