Študentský preukaz ISIC

Informácia pre rodičov žiakov 1. ročníka a 2 strany žiadosti o vydanie preukazu ISIC:

Preukazy sa objednávajú hromadne, po potvrdení o platbe z účtu ISIC v Tatrabanke. V škole budú k prevzatiu, predpokladáme, posledný augustový týždeň resp. po nástupe žiakov v septembri, keď už budú v systéme evidovaní ako žiaci našej školy.

 

V prílohe je informácia a Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka s Prihláškou za člena a Informácia pre žiakov vyšších ročníkov o predĺžení platnosti preukazu ISIC.