Tvorba študentov odboru grafický dizajn bude na výstave Expo 2025 v Japonsku

Odborná komisia v súťaži Ministerstva hospodárstva SR “Verejná súťaž na návrh oficiálneho loga a dizajn manuálu slovenského pavilónu na Svetovej výstave Expo 2025 Osaka” rozhodla, že práce našich študentov tretieho a štvrtého ročníka – Gabriely Ušákovej, Daniely Martinčekovej a Tomáša Trepku – budú vystavené v pavilóne Slovenskej republiky Expo 2025.

Srdečne gratulujeme!