Úprimnú sústrasť

Úprimnú sústrasť rodine, priateľom a celej komunite obetí včerajšieho tragického, agresívneho a nezmyselného útoku. 
Zvoľme si lásku a toleranciu, nie nenávisť. 

Ivana Šáteková